Koolitee ohtlike kohtade kaardistamine

Kas koolitee on ohutu? Liiklusõnnetused lastega leiavad sagedamini aset seal, kus laps oma aktiivset tegevust realiseerib, eelkõige kooliteel, kodu ja kooli ümbruses.

Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas käsitletakse liiklusõpetust ja liiklusohutust läbiva teemana „Tervis ja ohutus“. Sellepärast täna toimus väga kasulik loodusõpetuse tund 6. B klassis. Tunni eesmärgid on: 1) Õpilaste kooli- ja kodutee kaardistamine; 2) Õpilaste kooli- ja koduteel liikluses ohtlike kohtade kaardistamine. Arvutiklassis, töötades arvitiga ja kasutades täpset juhendit, õpilased tegelesid oma koolitee kaardistamisega. „Noored liiklejad“ töötasid veebikeskkonnas. Nüüd meie gümnaasiumi 6.B klassi õpilaste andmed on salvestanud internetis ja Maanteeameti spetsialistid saavad neid uurida. Õpilased töötasid hea meelega.

20141121_124558IMG_3745

About Valeria Aleksejeva