Meeskonna koolitused

Avatud õppematerjalide leidmine, hindamine ja jagamine

(pdf-vormaadis)

Koolitusprogrammi “Digipööre” loenguslaidid, 28. oktoober 2014, Tallinn.  Hans Põldoja.


Koolituskava

1. koolituspäev (9. või 10. juuni TLÜ Astra õppehoones)

Koolitus toimub TLÜ Astra õppehoones (Narva mnt 29):IMG_20140609_153514
Esmaspäeval ruumis A-447
Teisipäeval ruumis A-121

Teema: 21.sajandi õpikäsitus – loovus, koostöö, innovatsioon ja teadmusloome
Eesmärk: mõista ja rakendada Eesti hariduspoliitika ootusi oma kooli digipöörde-projekti kontekstis

Esimese koolituspäeva ajakava:

 • 10.00 Kogunemine, kohvilaud.
 • 10.30 Koolimeeskondade tutvustusvideod ja esitlused. Uuenev õpikäsitus ja nutiseadmed klassiruumis: digipöörde lähtekohad riikliku õppekava ja haridustrateegia vaatenurgast. Rühmatöö: oma kooli digipöörde-projekti sidumine strateegiaga ja õppekavaga (Mart Laanpere)
 • 12:00 Lõuna kohvikus Oaas (oma tasku peal paraku)
 • 12.45 Tark mees taskus ja pea pilvedes: kuidas digiajastu noored tehnoloogiat kasutavad. Praktikum Digipöörde projektis kasutatavate digitaalsete töövahenditega tutvumiseks (Lili Kesa)
 • 14.00 Ideest teostuseni: rühmatöö digipöörde arendusprojekti kavandamiseks oma koolis. (Mart Laanpere)
 • 15.15 Kohvipaus
 • 16.00 Projektijuhtimine ja kommunikatsioon koolimeeskonnas. Oma kooli arendusprojekti siseveebi käivitamine; verstapostide, tööjaotuse ja väljundite kavandamine. (Mart Laanpere, Lili Kesa)
 • 17.30 Koolituspäeva lõpp.

IMG_20140609_153351

 

Valga Vene Gümnaasiumi Keelekümbluse konverents „Nuti Keelekiimblus”

Kääriku spordikeskus Valgamma 12.09-13.09.2014

12. september 2014

14.30 Saabumine ja registreerimine, tervituskohvkaariku
15.00 Konverentsi avasõna – Valgamaa maavanem Maigus Lepik
15.10 Tervitus kooli pidajalt – Valga linnapea Kalev Härk
15.20 Tervitus korraldajalt – Valga Vene Gümnaasiumi endine direktor Jelena Laul 15.25 Keelekümblus – eile, täna ja homme – Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduse osakonna peaekspert Kersti Kivirüüt
16.00 Töötuba „Tahvelarvutid ja nutitelefonid keeleõppes” HITSA Haridustehnoloog Ingrid Maadvere
16.45-17.10 Kohvipaus
17.15 – Töötuba „WEB 2.0 lahendused ja projektiöpe keeleõppes”- HITSA koolitaja ja eTwinningu aineekspert Meeri Sild
18.00 – Esimese päeva kokkuvõte ja korraldused – projektijuht, Valga Vene Gümnaasiumi
haridustehnoloog Eva Tšepurko
18.15-19.00 Õhtusöök
19.00 – 21.30 Õhtune koosviibimine

13.september 2014

8.30 – 9.30 Hommikusöök
9.30 – 10.30 Mis toimub koolides? Koolide tutvustus -10 min iga kooli/lasteaia jaoks 10.35 – 11.35 – Töötoad, praktiliste nippide jagamine „mida teeb kolleeg körvalklassis” 3 paralleelset töötuba (töö jätkub kolmes auditooriumis) Eelnev registreerimine Väike auditooriunrÖpime mängides Eha Täht – Valga Vene Gümnaasium ja 4. klassi Loodusõpetuse tund Siili Toots, Valga Vene Gümnaasium
Kekkoneni klass: Klassiväline tegevus kui keele arendamise võimalus Tamara Gordina, Luule Kustassoo ja Roza Fell. Pärnu Vene Gümnaasium
Suur auditoorium: QR koodid keeleõppes. Qr koodide mäng. Teeme ise oma äpi. -Eva Tšepurko, Valga Vene Gümnaasium
11.35 -12.15 Keelekümbluse tulevik. Ajurünnak. Innove esindaja
12.15 -12.30 Konverentsi lõpetamine, osavõtjate tunnustamine- Valga Vene Gümnaasiumi
direktor Marina Krotova. Tubade vabastamine
12.30 – 13.30 Kohvipaus
14.00 Ärasõit

20140912_145426

 

2. koolituspäev (25. või 28. august Samsungi Akadeemias Mektorys)

Koolitus toimub Mektorys, Samsung Digital Academys (Raja 15)TallinnaTU

Teema: Digipöörde juhtimine kooli tasandil
Eesmärk: õppida kavandama, haldama ja seirama digipöörde arendusprotsesse koolimeeskonna koostöös

 • 10:00 Kogunemine, kohvilaud
 • 10.30 Samsungi Akadeemia ja Samsung Classroom tutvustus
 • 10:50 Kooli digitaristu arendusvajaduse analüüs (Erkki Leego)
 • 12:05 Lõuna (Google’i kaart kohvikute ja lõunasöögikohtadega)
 • 12:45 Digiturvalisusega seonduvate eeskirjade ja reeglite koostamine (Birgy Lorenz)
 • 14:00 Kohvipaus
 • 14:15 Virtuaalsed õpi- ja koostöökeskkonnad digipöörde kontekstis (Terje Väljataga)
 • 15:30 Kohvipaus
 • 15.45 Digipöörde seire ja analüüs (Mart Laanpere)
 • 17:30 Koolituspäeva lõpp

       IMG_20000102_020350

 

3. koolituspäev (28. või 29. oktoober Samsungi Akadeemias Mektorys)

Koolitus toimub Mektorys, Samsung Digital Academys (Raja 15)20141028_155015

Teema: Digitaalne õppevara nutiseadmetele
Eesmärk: õppida leidma, looma, rakendama ja hindama digitaalset õppevara, mis sobib erinevatele personaalsetele digiseadmetele

 • 10:00 Kogunemine, kohvilaud
 • 10:30-11:45 Avatud õppematerjalide leidmine, hindamine ja jagamine (Hans Põldoja)
 • 11:45-12:30 Lõuna (Google’i kaart kohvikute ja lõunasöögikohtadega)
 • 12:30-12:45 UNESCO ühendkoolide koordinaator Johanna Helin
 • 12:45-14:00 Digitaalse õppevara koostamine ja haldamine koolis (Hans Põldoja)
 • 14:00-14:15 Kohvipaus
 • 14:15-15:30 LEARNMIX: e-õpiku tulevikulahendused (Terje Väljataga)
 • 15:30-15:40 Paus
 • 15:40-17:00 Pilootkoolide digipöörde projektide esitlemine ja väljundite kavandamine (Mart Laanpere)

 

4. koolituspäev (27. või 28. november TLÜ Haridusinnovatsiooni keskuses)

27. novembri koolituspäev toimub ruumis T-41020141127_152814
28. novembri koolituspäev toimub ruumis T-412

Teema: digipöörde tulemuste mõtestamine, hindamine ja esitlemine
Eesmärk: hinnata kooli arendusprojekti kulgu, õppida tehtud vigadest ja jagada oma kogemusi

 • 10:00 Kogunemine, kohvilaud
 • 10:30-11:45 Digitaalse loo jutustamine arengu analüüsimise toetamiseks (Kairit Tammets)
 • 11:45-12:30 Lõuna
 • 12:30-13:45 Muutuste tagasisidestamine: õpianalüütika (Kai Pata, Mart Laanpere)
 • 13:45-14:00 Kohvipaus
 • 14:00-15:15 Tõendusmaterjalide tõlgendamine ja esitlemine infograafika abil (Priit Tammets)
 • 15:15-15:25 Paus
 • 15:25-17:00 Koolide digipöörde-arendusprojektide esitlemine ja hindamine