4. koolituspäev (27. või 28. november TLÜ Haridusinnovatsiooni keskuses)

4. koolituspäev (27. või 28. november TLÜ Haridusinnovatsiooni keskuses)

27. novembri koolituspäev toimub ruumis T-410
28. novembri koolituspäev toimub ruumis T-41220141127_152814

Teema: digipöörde tulemuste mõtestamine, hindamine ja esitlemine
Eesmärk: hinnata kooli arendusprojekti kulgu, õppida tehtud vigadest ja jagada oma kogemusi

  • 10:00 Kogunemine, kohvilaud
  • 10:30-11:45 Digitaalse loo jutustamine arengu analüüsimise toetamiseks (Kairit Tammets)
  • 11:45-12:30 Lõuna
  • 12:30-13:45 Muutuste tagasisidestamine: õpianalüütika (Kai Pata, Mart Laanpere)
  • 13:45-14:00 Kohvipaus
  • 14:00-15:15 Tõendusmaterjalide tõlgendamine ja esitlemine infograafika abil (Priit Tammets)
  • 15:15-15:25 Paus
  • 15:25-17:00 Koolide digipöörde-arendusprojektide esitlemine ja hindamine